Home ข่าว กยศ. ใจดี ให้โอกาสคนมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ อนุโลมชำระห นี้ขั้นต่ำ 100

กยศ. ใจดี ให้โอกาสคนมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ อนุโลมชำระห นี้ขั้นต่ำ 100

0
กยศ. ใจดี ให้โอกาสคนมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะ อนุโลมชำระห นี้ขั้นต่ำ 100

ยังคงเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากจากกรณีที่ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกหนังสือแจ้งให้ภาคเอกชนหักเงินเดือนพนักงานที่กู้ยืม และนำเงินส่งคืน กยศ. ล่ าสุด นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ออกมาเผยว่า

กองทุนไม่ได้ใจร้ายกับนายจ้างหรือผู้กู้ ซึ่งหากใครที่ยังไม่มีความพร้อมก็อนุโลมผ่อนปรนให้ สามารถแจ้งปรับลดจำนวนเงินงวดที่หักเงินเดือนได้โดยแจ้งที่แอปพลิเคชัน กยศ. Connect โดยกองทุนอนุโลมให้ชำระขั้นต่ำเพียง 100 บาท แต่ผู้กู้ยืมต้องไปชำระเงินในส่วนที่ขาดให้ครบตามจำนวนที่ต้องชำระ ก่อนวันครบกำหนดชำระห นี้รายปีในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

กรณีนายจ้างไม่มีความพร้อมหักเงินเดือนลูกจ้าง กยศ.ก็เปิดโอกาสให้นายจ้างแจ้งเหตุผลข้อขัดข้องหรือความจำเป็นที่ไม่สามารถหักเงินเดือนผู้กู้ยืมได้ โดยไม่ต้องชดใช้เงิน

และจ่ายเงินเพิ่ม 2 เปอร์เซ็น ให้กับกองทุน ซึ่งกองทุนยินดีที่จะอนุโลมและผ่อนผันให้ ที่สำคัญที่ผ่านมา กยศ.ยังไม่เคยเรียกให้นายจ้างชดใช้เงินหรือเรียกเงินเพิ่มจากนายจ้างแต่อย่างใด