Home ข่าว กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก 31 จังหวัด

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก 31 จังหวัด

0
กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก 31 จังหวัด

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากวันที่ 31 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่ าวมีอากาศร้อนหลายพื้นที่และมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่ าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวั งอันตร ายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงไว้ด้วย

สำหรับลมตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น อนึ่ง ในช่วงวันที่ 31 มี.ค.-2 เม.ย. 64 หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างจะเคลื่อนเข้ามาบริเวณทะเลอันดามัน ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง และคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น


พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวั งอันตร ายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การสะสมของฝุ่นละออง หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือตอนบนที่มีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่ าวมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวได้ดี ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย


เตรียมรับมือ

อย่างไรก็ตามช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยครับ

ขอบคุณ กรมอุตุฯ