Home ข่าว กลุ่มเงินเข้าวันที่ 14 พฤษภาม 2564

กลุ่มเงินเข้าวันที่ 14 พฤษภาม 2564

0
กลุ่มเงินเข้าวันที่ 14 พฤษภาม 2564

เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่กำลังถูกพูดถึงอยู่ในขณะนี้ *สำหรับอสม.เตรียมตัวเฮกันได้เลย เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เพจ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สำหรับชาวอสม.อสส.


โพสต์ดังกล่าว

-ค่าป่วยการอสม.,อสส.จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 14 พ.ค.64

-จำนวน 1,000 บาท

-หักเงินสงเคราะห์ รอบเดือนพ.ค.64 จำนวน 207 บาท ในวันที่ 14 พ.ค.64

-ค่าตอบแทนพิเศษ 500 บาท จะโอนเข้าบัญชีในวันที่ 18 พ.ค.64 (ยอดของเดือนเม.ย.64)

ยินดีกับ อสม.ทุกท่านด้วยครับ

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ