ครม.ไฟเขียว ปชช.เฮ ทัวร์เที่ยวไทย รัฐช่วยจ่าย 5000

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเนื่องจากที่ประชุมครม. วันที่ 23 มี.ค.64 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยโครงการ ทัวร์เที่ยวไทย ซึ่งเป็นโครงการใหม่โดย ขย ายกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมระดับอายุมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไม่ได้จำกัดแค่เพียงกลุ่มสูงวัย เหมือนเช่นโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า ที่คิดไว้ในตอนแรก

รายละเอียด โครงการทัวร์เที่ยวไทย รัฐจะสมทบเงินได้ 40% หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นำเที่ยวในราคาแพคเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท ในวันธรรมดา ประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 เดือน (พ.ค.-ส.ค.64)

สำหรับวิธีการร่วมโครงการคือ บริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยว ต้องติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แล้วจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน เพื่อเสนอเข้าร่วมโครงการ โดยในโปรแกรมจะระบุตัวโรงแรม ร้านอาหาร ไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดให้บริษัททัวร์รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 1,000 รายต่อ 1 บริษัท เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวให้ครอบคลุมผู้ประกอบการหลายๆ เจ้า

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจรับสิทธิ์ต้องเข้าไปเลือกโปรแกรมผ่านเว็บไซต์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จากนั้นติดต่อบริษัทนำเที่ยวแล้วชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น

ขอบคุณ อัมรินทร์ทีวี