Home ข่าว จังหวัดนี้ครองแชมป์ เปิดจังหวัดติดเยอะสุดในประเทศวันนี้

จังหวัดนี้ครองแชมป์ เปิดจังหวัดติดเยอะสุดในประเทศวันนี้

0
จังหวัดนี้ครองแชมป์ เปิดจังหวัดติดเยอะสุดในประเทศวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับรายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ โ ค วิ ด วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด  CV-19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด  CV-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 อันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 565 ราย

2 นนทบุรี 158 ราย

3 สมุทรปราการ 116 ราย

4 สมุทรสาคร 85 ราย

5 ปทุมธานี 93 ราย

6 ชลบุรี 63 ราย

7 ระนอง 45 ราย

8 สุราษฎร์ธานี 41 ราย

9 นครศรีธรรมราช 39 ราย

10 จันทบุรี 35 ราย

ทั้งนี้ กทม. ติ ด เ ชื้ อ อันดับ 1 แต่ลดลงในระดับ 500 ราย จับตา สมุทรแราการ นครศรีธรรมราช ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม CV-19 จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ