Home ข่าว จังหวัดเดียวเท่านั้น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ฟรี แก่ประชาชน

จังหวัดเดียวเท่านั้น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ฟรี แก่ประชาชน

0
จังหวัดเดียวเท่านั้น ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้ฟรี แก่ประชาชน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ว่าฯ โคราช) ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่สำรวจแคมป์ก่อสร้างทุกแห่ง ว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขหรือไม่ รวมทั้งให้แต่ละอำเภอทำความเข้าใจ ให้ความรู้ในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของ CV-19

ส่วนการจัดสรรวั คซี น CV-19 มายังพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทางกระทรวงสาธารณสุขได้พยายามจัดสรรวัคซีนให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ซึ่งคงต้องรอดูว่าจังหวัดนครราชสีมาจะได้รับการจัดสรรมากน้อยเพียงใด

ขณะที่การจัดหาวัคซีนทางเลือก หากมีเข้ามาในประเทศไทย โคราชต้องได้รับการจัดสรรอย่างแน่นอน โดยเบื้องต้นได้ปรึกษากับรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า หากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สามารถสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกได้ ทางจังหวัดจะขอสั่งซื้อวั คซีน เพื่อมาฉี ดให้กับพี่น้องประชาชน

โดยขณะนี้ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอใช้เงินท้องถิ่นในการจัดซื้อวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งทางจังหวัดได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยขอให้ปลดล็อคให้ทางท้องถิ่นสามารถใช้เงินท้องถิ่น เพื่อการจัดซื้อวัคซีน ซึ่งหากกระทรวงมหาดไทยปลดล็อค ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก็พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เลยทันที

นอกจากนี้เหตุผลสำคัญอีกเรื่อง สำหรับเรื่องวั คซี น CV-19 เนื่องจากจังหวัดนครราชสีมา มีเป้าหมายที่จะเปิดจังหวัด โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ซึ่งจะมีโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรชาย และสโมสรหญิง ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2021

โดยจะมีนักกีฬาจากต่างประเทศเข้ามาแข่งขันในพื้นที่จำนวนมาก นอกจากนี้ในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้ จังหวัดนครราชสีมายังได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลก ครั้งที่ 2 ไทยแลนด์เบนเนเล่ 2021 (Thailand Biennale, Korat 2021) อีกด้วย ซึ่งหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ CV-19 ในพื้นที่ดีขึ้น ก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น ดังนั้นทางจังหวัดจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องวัคซีน เพื่อพร้อมต้อนรับการเปิดเมืองในกรณีดังกล่าว

ขอบคุณ อีจัน