Home ข่าว จับจ้องเลขเครื่องบิน

จับจ้องเลขเครื่องบิน

0
จับจ้องเลขเครื่องบิน

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 15 พ.ค.64 เฟซบุ๊กเพจ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความว่า หลังจากวั คซี นซิโนแวคจำนวน 500,000 โดส

ที่รัฐบาลจีนบริจาคให้ประเทศไทยได้ส่งมาถึงกรุงเทพฯ ในเมื่อวานแล้ว ในวันที่ 15 พฤษภาคม จีนได้ส่งออกวั คซี นซิโนแวคชุดล่าสุดอีกจำนวน 500,000 โดสมาถึงกรุงเทพฯ


วั คซี นถึงไทยแล้ว

โดยปัจจุบันจีนได้ส่งออกและบริจาควั คซี นให้ประเทศไทยแล้วจำนวน 7 ชุด รวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านโดส

งานนี้ชาวโซเชียลต่างจับจ้องเลขเครื่องบินที่ขนวั คซี นเข้าไทย เพื่อนำไปซื้อลอตเตอรี่ คือเลข 5927 นั่นเอง

ขอบคุณ Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย