ชาวบ้านรับจ้างขุดมันสำปะหลัง พบกล่องเหล็ก

อีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับการพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยหลังมีกลุ่มชาวบ้านกลุมหนึ่งรับจ้างขุดมันสำปะหลัง ได้ไปขุดมันในไร่มันสำปะหลัง

แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกไร่มันสำปะหลัง ในขณะที่กำลังเก็บผลผลิตนั้นได้ขุดพบกล่องเหล็ กโดยหลังเปิดออกดูพบว่า ภายในมีเงินเป็นธนบัตรชนิด 500 บาทจำนวนมาก อยู่ข้างในจำนวนมาก เมื่อนับดูมีมูลค่ากว่า 100,000 บาท และธนบัตรทั้งหมดเป็นรุ่นที่ประกาศใช้เพื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2518 นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีสมุดบัญชี 1 เล่มเป็นสมุดบัญ ชีจดบันทึกรายการใช้จ่ายภายในกล่องด้วย ซึ่งชาวบ้านที่ขุดพบได้ต่างนำเงินมาแบ่งกันแล้วไม่มาขุดมันสำปะหลังกันอีกเลย

ทั้งนี้ ปลัดอำเภอได้รับรายงานจากผู้ใหญ่บ้านว่า เงินจำนวนที่ชาวบ้านขุดพบแล้วนำไปแบ่งกันนั้น ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงความเป็นเจ้าของแต่อย่างใด