ต้องดูแลตัวเองดีๆ หาย cv อาจเป็นสิ่งนี้

เป็นเรื่องให้น่าเป็นห่วง เมื่อวานนี้ 15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโ ร คระบบการหายใจและวัณโ ร ค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพย าบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

นอกจากผลทางร่างกายในระบบการหายใจและผลทางจิตใจแล้ว ผู้ที่รอดหรือฟื้นตัวหลังจากป่ว ยด้วยโร คโ ค วิ ด-19 ยังจะต้องเผชิญกับปัญหาความเสี่ย งของโ ร คหัวใจและหลอดเลือดที่ตามมา โดยเฉพาะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตา ยเฉียบพลัน (acute myocardial infarction) และ โรคสมองขาดเลือด (ischemic stroke)

ในระลอกนี้ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ประเทศไทยน่าจะมีผู้ป่ ว ยทะลุหลักล้านได้ภายในสิ้นเดือนนี้ ดังนั้นแพทย์ที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่ ว ยจำนวนมาก นอกเหนือจากภาวะอุดตันของหลอดเลือดดำและนำไปสู่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดแดงปอดเฉียบพลัน (acute pulmonary embolism) ที่พบได้เนืองๆ กว่าโรคปอดอักเสบจากเชื้ อโรคอื่น คงได้มีโอกาสพบภาวะแทรกซ้อนในระบบหัวใจและหลอดเลือด

ทั้งในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพย าบาล หรือหลังออกจากโรงพย าบาลไประยะหนึ่งแล้ว

มีการศึกษาในเชิงระบาดวิทยาจากประเทศสวีเดน ที่มีระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประชาชนในประเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน ได้ทำการติดตามผู้ป่ว ยโ ค วิ ด-19 จำนวน 86,000+ คน พบว่ามีอัตราเสี่ย งอุบัติการณ์ (incidence rate ratio) การเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตา ยเฉียบพลันและสมองขาดเลือด

อยู่ระหว่าง 3-7 เท่าเมื่อเทียบกับคนทั่วไป ภายในช่วง 2 สัปดาห์นับจากวันที่ตรวจพบเชื้ อ (day of infection, DOI) หรือ วันที่เริ่มมีอาการ (day of symptom onset, DOS) แล้วจึงลดลงเหลือประมาณ 2 เท่าในช่วงสัปดาห์ที่ 3 และ 4 ถัดมา

เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของเชื้ อไ ว รั ส โ ค โ รนา-19 คือ นอกจากทำให้เกิดภาวะภูมิคุ้มกันร่างกายทำงานปกป้องตัวเองมากเกิน (cytokine storm) แล้ว ยังทำให้เกิดความผิดปกติหลายอย่างของเซลล์ผนังหลอดเลือด (activation, injury, dysfunction, and apoptosis of endothelial cells)

นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความผิดปกติที่ส่งเสริมในอีกหลากกลไกทั้ง เลือดแข็งตัวง่าย เกล็ดเลือดถูกกระตุ้น และ ACE2 receptor downregulation (Lancet 2021; 398: 599-607)

ในยามที่บ้านเมืองพึ่งพาภาครัฐไม่ค่อยได้ ประชาชนต้องดูแลปกป้องตัวเองและคนที่เรารักอย่างเต็มความสามารถ

#เดือนสิงหาอย่าออกบ้าน