Home ข่าว ทั้ ง ฝ น ทั้งหนาว กรมอุตุฯ เผย ทั่วไทยอุณหภูมิลด

ทั้ ง ฝ น ทั้งหนาว กรมอุตุฯ เผย ทั่วไทยอุณหภูมิลด

0
ทั้ ง ฝ น ทั้งหนาว กรมอุตุฯ เผย ทั่วไทยอุณหภูมิลด

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับอากาศในบ้านเราท้ายปีนี้ก็ยังถือว่าเย็นกำลังดี เมื่อวันที่ 20 ธค กรมอุตุฯ รายงานพยๅกรณ์อากาศประจำวัน ประเทศไทยตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียสอในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 12ถึง 21 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5ถึง15 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12ถึง21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30ถึง35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5ถึง14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10ถึง20 กม ต่อ ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิจะลดลง 1ถึง2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17ถึง20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31ถึง33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10ถึง15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10ถึง25 กมถึงชม

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20ถึง22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10ถึง20 กม ตอ ชม

ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21ถึง24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง30 กม ต่อชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 22ถึง25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29ถึง33 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง30 กมต่อชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง35 กมต่อชม ทะเลมีคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ อุณหภูมิต่ำสุด 23ถึง26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31ถึง34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15ถึง30 กมต่อชมทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1ถึง2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23ถึง24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33ถึง35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10ถึง20 กมต่อชม

ขอบคุณ กรมอุตฯ