นายกตู่ เตรียมฉี ดวัคซี นCV-19 วันนี้ หมอยง รับหน้าที่ลงเข็ม

ถือเป็นอีกข่าวที่ได้รับความสนอกสนใจจากประชาชนจำนวนไม่น้อยเมื่อบรรย ากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ เจ้าหน้าที่จากสถาบันบำราศนราดูร ได้เข้ามาดูและจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาล ซึ่งในวันที่ 16 มี.ค. นี้ เวลา 08.30 น. นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไ วรั สวิทย าคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย จะเป็นผู้ที่ลงเข็มฉี ดวั คซีนแอสตร้าเซนเนก้าให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ส่วนคณะรัฐมนตรีคนอื่นอยู่ที่ความสมัครใจและความพร้อม

ทั้งนี้การฉี ดวั คซีน จะดำเนินกาาตามขั้นตอนและความปลอดภัยด้านสาธารณสุขทุกประการ โดยไม่อนุญาตช่างภาพสื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในตึกสันติไมตรีเพื่อเป็นมาตรการป้องกัน CV19 โดยสามารถติดตามไลฟ์ทางเพจไทยคู่ฟ้า พร้อมภาพนิ่งและภาพวิดีโอจาก จากสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ หลังจากการรับวั คซีนแล้วนายกรัฐมนตรี จะพูดถึงภาพรวมและการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การกลับคืนสู่ภาวะปกติของประเทศ และนายอนุทินชาญ วีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข จะพูดถึงแผนบริหารจัดการภาพรวมทั้งหมดของวั คซีน

ล่ าสุดวันนี้ เพจ เรื่องเล่ าเช้านี้ได้รายงานสถานการณ์ล่ าสุด

อย่างไรก็ตาม ได้มีหนังสือทางการส่งถึงผู้ติดตามและ ผู้ประสานงานประจำกระทรวงว่า ในการฉี ดวั คซีนป้อ งกันโ ควิ ดในวันที่ (16 มี.ค.) นี้ขอให้นำสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนและสำเนา หนังสือเดินทาง(passport) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย พร้อมขอให้ยืนยันความประสงค์การเข้ารับการฉี ดวั คซีนด่ วน

อย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้ท่านนายกครับ เย็นนี้รู้เรื่องครับ

ขอบคุณ เรื่องเล่ าเช้านี้