ปลื้มปีติ ในหลวง พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ 48 ล้าน จัดหาอุปกรณ์แพทย์ราชทัณฑ์

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 27 พ.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 48,345,200 บาท ในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานแก่กรมราชทัณฑ์ โดย พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ รองเลขาธิการพระราชวังเป็นผู้เชิญอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานไปในพิธี

ในการนี้ นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยนายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และผู้บริหารของกรมราชทัณฑ์ ร่วมในพิธี โดยกรมราชทัณฑ์จะจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับพระราชทานดังกล่าวไปยังทัณฑสถานและเรือนจำต่างๆ

เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายของ CV-19 ในทัณฑสถานและเรือนจำหลายแห่ง ทั้งยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ต้องขั งที่ได้รับ CV-19 ได้อย่างทั่วถึง

การได้รับพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อบุคลากรกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนผู้ต้องขั งทั่วประเทศ