พรุ่งนี้ เงินอีกเข้าคนละ 1,000 อย่าลืมเช็ก

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากกรณีที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ระลอกเดือนเมษายน เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ เราชนะ และ ม.33เรารักกัน อีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งว ด งว ดละ 1,000 บาท ดังนี้

เราชนะ

ไทม์ไลน์การโอนเงินของทั้ง 2 โครงการ มีดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ครั้งแรกวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งนี้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครั้งแรก วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งต่อไป วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

ครั้งแรก วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งต่อไป วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม33เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

ครั้งแรก วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

ครั้งต่อไป วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 : จำนวน 1,000 บาท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564