มีเฮ คลังฯ เตรียมชง ครม. ลงทะเบียนรอบใหม่ คนละครึ่งเฟส 3

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทีมข่าว siamtoday ได้รับรายงานว่า นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้น ต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น

ปลัดกกระทรวงการคลังกล่ าวต่อว่า ขณะนี้ธนาคารกรุงไทย อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อจะได้นำเสนอ รมว.คลัง พิจารณา และนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป ส่วนจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งหรือไม่นั้น ต้องรอดูนโยบายและงบประมาณ ซึ่งในมุมมองของตนนั้นอย ากให้คนที่ควรจะได้ ก็ควรจะได้ทุกคน

ขณะที่ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง จะเพิ่มขึ้นมากกว่า 15 ล้านคน หรือ จะขย ายจำนวนถึง 30 ล้านคน เท่ากับโครงการเราชนะหรือไม่นั้น ต้องรอดูเ งินงบประมาณที่จะนำมาใช้ก่อนว่าเพียงพอหรือไม่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการใช้เ งินจาก พ.ร.ก.เงิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท

นายกฤษฎา กล่ าวต่อว่า โครงการคนละครึ่ง นั้นรัฐจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป 50เปอร์เซน แต่ไม่เกิน 150 บาท ต่อคน ต่อวันหรือไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคน ขณะที่ประชาชนจ่าย 50เปอร์เซน เพื่อช่วยกระตุ้นแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยเฉพาะกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากให้มีเม็ดเงิ นหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการคนละครึ่งมีผู้มีสิทธิ์ได้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นรวม 15 ล้านคน

ปลัดกระทรวงการคลังกล่ าวทิ้งท้ายว่า ขณะนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงิ นช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟสที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเ งินเพิ่มให้คนละ 500 บาท แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บาท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่

ลงทะเบียนคนละครึ่งพร้อมบัตรคนจน

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่ าวถึงมาตรการ กระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ว่าอาจจะต้องมีอาทิ มาตรการ คนละครึ่งเฟสสามซึ่งยังมีงบประมาณจากเงิ นกู้ 2 แสนล้านบาท

ยังมีเ งินอีก 2 แสนล้านบาท ไม่ได้บอกว่าจะเลิกใช้ (คนละครึ่งเฟสสอง) ให้หมดก่อน เดี๋ยวมีโครงการ ม33เรารักกัน ใช้กันอีก หลังเดือนพฤษภาคม คงจะมีอะไรเพิ่มเติม ติดตามอยู่เรื่อย ๆ ไม่ต้องห่วง เมนูผมไม่เยอะ ก็จะ repeat (ทำซ้ำ) เหมือนดู matrix 4 ตอนรวด

นายสุพัฒนพงษ์กล่ าวว่า ต้องให้เห็น Benefic ของมันว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การเยียวย า เพราะอีกหน่อยการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชน มีวิธีการไปช่วยตรง ไม่ต้องไปอ้อมผ่านหน่วยงาน ซึ่งทำให้มีความไม่แน่ชัด ไม่แน่ใจ

แม้กระทั่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระบวนการคัดเลือกยังไม่สมบูรณ์ เพราะยังมีคนที่ตกหล่นพอสมควร สะท้อนได้จากคนที่มารับ บัตรพิเศษ หรือ ใช้บัตรประชาชนทำให้ต้องหาทางแก้ไขนำไปสู่การลงทะเบียนระบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไป