Home ข่าว ย้ำเตือน จากอุตุฯ ประเทศไทยร้อนหนัก แตะ 40 องศา

ย้ำเตือน จากอุตุฯ ประเทศไทยร้อนหนัก แตะ 40 องศา

0
ย้ำเตือน จากอุตุฯ ประเทศไทยร้อนหนัก แตะ 40 องศา

เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2564 กรมอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ทั้งนี้ เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน


ร้อนมากร้อนมาย

ประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่ าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัดไว้ด้วย สำหรับลมตะวันออกมีกำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในระยะนี้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีน้อยถึงปานกลาง เว้นแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังคงมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมาก เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่ าวมีกำลังอ่อนและอากาศไม่สามารถลอยตัวขึ้นในแนวดิ่งได้ตามปกติ ทำให้การระบายของอากาศมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ขอบคุณ กรมอุตุฯ