Home ข่าว ร่วงลงหนัก ราคาทองวันนี้ 30 มีนาคม 2564

ร่วงลงหนัก ราคาทองวันนี้ 30 มีนาคม 2564

0
ร่วงลงหนัก ราคาทองวันนี้ 30 มีนาคม 2564

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากเมื่อราคาท อ งวันนี้อังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ประกาศราคาครั้งที่ 1 (เปิดตลาด) เมื่อเวลา 09.29 น. ร่วงพรวดเดียว 200 บาท เมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้ อ ข ายครั้งสุดท้ายของวันจันทร์ ที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาท อ งทั้งหมด 4 รอบ รวมราคาปรับลดลงเล็กน้อย 50 บาท

ราคาซื้ อข ายท อ งคำในประเทศชนิด 96.5 เปอร์เซ็น วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 1)

ราคาท อ งรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 25,800

รับซื้ อ บาทละ 24,741.12

ราคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 25,300

รับซื้ อบาทละ 25,200

ราคาซื้ อข ายท องคำในประเทศชนิด 96.5 เปอร์เซ็น วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 (ประกาศครั้งที่ 4 ครั้งสุดท้าย)

ราคาท องรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 26,000

รับซื้ อบาทละ 24,938.20

ราคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 25,500

รับซื้ อบาทละ 25,400