ร้านธงฟ้า แลกเงินสด เราชนะ

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับสถานการณ์ CV-19 ที่ทำให้ประชาชนหลายคนต่างได้รับผลกระทบกันเป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต่างออกมาตราการต่างๆ เพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนหนึ่งในนั้นคือโครงการ เราชนะ ที่ให้เงิน 7,000 ผ่านแอปเป๋าตัง ทำให้มีประชาชนบางส่วนได้นำเงินดังกล่าวไปแลกเป็นเงินสดกับทางร้านค้า

ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นางสุธิษา จารุเมธาวิทย์ คลังจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่คลังจังหวัดฯ ได้รับการร้อ งเรียนจากประชาชน ว่ามีร้านค้าซึ่งเป็นร้านธงฟ้าราคาประหยัด และได้เข้าร่วมโครงการบัตรประชารัฐ โครงการเราชนะ ที่รัฐบาลออกมาตรการมาช่วยเหลือประชาชนว่า ร้านดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมโครงการ โดยมีการดำเนินการจ่ายเงินสดให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แทนการซื้อสินค้าจริงจากร้าน และในการดำเนินการนี้จะมีการเรียกดำเนินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 10 จากเงินที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับตามโครงการ

ภาพหลักฐาน

ร้านรับแลกเงิน

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์