วันนี้ 10 จังหวัดติด CV-19 สูงสุด

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับรายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19(ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติดเชื้ อ CV-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1191 ราย

2 เพชรบุรี 437 ราย

3 นนทบุรี 99 ราย

4 สมุทรปราการ 94 ราย

5 ชลบุรี 71 ราย

6 ปทุมธานี 68 ราย

7 สมุทรสาคร 49 ราย

8 ยะลา 43 ราย

9 ราชบุรี 29 ราย

10 ตาก สงขลา สุราษฎร์ธานี นครปฐม 20 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับ 1 ยอดพุ่งสูงทะลุพันรายต่อเนื่อง จับตา เพชรบุรี ติดเชื้อพุ่งสูงวันละเกือบ 500 ราย และสมุทรสาคร ยะลา ราชบุรี สุราษฎร์ธานี นครปฐม ยอดเพิ่มกว่าวานนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี