วันนี้ 6 จังหวัด อันตราย รีบเช็กด่วน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับรายงานเกาะติดความคืบหน้า สถานการณ์ cv-19วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19(ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดcv- 19 สูงสุด จับตาสมุทรปราการ เพชรบุรี ฉะเชิงเทรา สงขลา นนทบุรี และสุราษฎร์ธานี

จํานวนผู้ติดcv-19ในประเทศรายใหม่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย กรุงทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 4 จังหวัด

พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือ พื้นที่สีแดง รวม 17 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี สมุทรสาคร สงขลา สุราษฎร์ธานี