สรุปวันโอนเงิน เราชนะ และ ม33 เรารักกัน รับอีกคนละ 2,000

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา เห็นชอบมาตรการเยียวย า CV-19 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต CV-19 ระลอกที่ 3 โดยหนึ่งในโครงการที่ครม.อนุมัติในหลักการ คือ มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวย าประชาชน ในโครงการ เราชนะ และ ม33เรารักกัน วงเงินงบประมาณ ราว 85,500 ล้านบาท

โดยการเพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ โดยให้สิ้นสุดเวลาการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน 2564 วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท

ล่าสุด อนุวัต ผู้สื่อข่าวชื่อดัง ได้สรุปข้อมูลล่าสุดของการโอนเงินเยียวย าจาก CV-19 ว่า

เราชนะ บัตรคนจน บัตรประชาชน

– ศุกร์ที่ 21 พ.ค.64

– ศุกร์ที่ 28 พ.ค.64

เราชนะ แอฟเป๋าตัง

– พฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64

– พฤหัสบดีที่ 27 พ.ค.64

อนุวัต

ม33เรารักกัน

– จันทร์ที่ 24 พ.ค.64

– จันทร์ที่ 31 พ.ค.64

ม33เรารักกัน

อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ

ขอบคุณ anuwattiktok