Home ข่าว สรุปแล้ว 6 โครงการเยียวยา ได้เงินเท่าไร เงินเข้าเมื่อไรเช็กได้แล้ว

สรุปแล้ว 6 โครงการเยียวยา ได้เงินเท่าไร เงินเข้าเมื่อไรเช็กได้แล้ว

0
สรุปแล้ว 6 โครงการเยียวยา ได้เงินเท่าไร เงินเข้าเมื่อไรเช็กได้แล้ว

เป็นหนึ่งข่าวที่ถูกสังคมให้ความสนใจเป็นจำนวนมากจากการสรุป 6 โครงการเยียวยา โ ค วิ ด 19 ทั้ง เราชนะ เรารักกัน คนละครึ่งเฟส 3 ยิ่งใช้ยิ่งได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 และเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เงินเข้าวันไหน ได้เงินเท่าไร ดูที่นี่

เราชนะ ได้เพิ่มวงเงินให้ประชาชนอีก 2,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่มที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

งวดที่สองในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรกในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

งวดที่สองในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564

สามารถใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการ ม.33 เรารักกัน ม.33 เรารักกัน ได้เพิ่มวงเงินให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 2,000 บาท ซึ่งจะจ่ายให้ 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท

เริ่มโอนเงินงวดแรกวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

งวดที่สองในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สามารถใช้จ่ายได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

โครงการ คนละครึ่ง เฟส 3 สำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 นั้นทางรัฐบาลจะสมทบวงเงินให้คนละ 3,000 บาท ผู้ที่เคยได้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟส 1 และ เฟส 2 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิโครงการคนละครึ่งนั้น กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 16 ล้านสิทธิ ซึ่งวันที่จะเปิดให้ลงทะเบียนจะมีความชัดเจนเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลจะโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตัง ให้วันละ 150 บาททุกวันจนครบ 3,000 บาท

โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ นี่คือโครงการใหม่ล่าสุดที่พึ่งเข้ามา ซึ่งโครงการนี้ที่รัฐบาลออกมาก็เพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อสำหรับกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้สูง

รัฐบาลจะสนับสนุนบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voucher) ให้กับประชาชนเพื่อใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาทต่อคนผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง จะได้รับ E-Voucherr จากรัฐในช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 สำหรับใครที่อยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ภาคต่อในรอบนี้ รัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อีก 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โครงการนี้จะมีการสนับสนุนเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้สูงอายุ, ผู้พิการ ทุพพลภาพ, ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยหรือจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออีกคนละ 200 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคม ธันวาคม 2564