สรุป บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เพิ่ม 200 หรือ 1,200 และหมดสิทธิร่วมโครงการอะไรบ้าง เช็กเลย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ ครม.มีมติเยียวยารอบ 3 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.64 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีหลายมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19

ทั้งนี้ ในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่ประมาณ 13.65 ล้านคน จะได้สิทธิในโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะ 3 เป็นการเพิ่มค่าครองชีพให้กลุ่มผู้ที่ถือบัตรบัตรคนจน เดือนละ 200 บาทต่อคน

โดยรัฐจะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 1,200 บาท จำนวนเงินเยียวยาไม่ใช่เพิ่ม 1,200 บาท ตามที่หลายเว็บไซต์หรือสื่อโซเชี่ยลมีเดียบางแห่งที่เข้าใจผิด และลงข้อมูลผิดพลาด โดยหมายความในรอบเดือนมิถุนายน 2564 สิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ยังคงเดิม และจะได้รับเงินมากขึ้นในเดือนถัดไป คือ เดือนกรกฎาคม 2564

ขณะที่ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ ว่า ในส่วนของมาตรการคนละครึ่งเฟส 3 และยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่เป็นโครงการกระตุ้นกำลังซื้อในระยะที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 หรือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมสองมาตรการดังกล่าว เนื่องจากถือว่าได้รับการเยียวยาแล้ว

อย่างไรก็ตาม สรุปบัตรคนจน เยียวยารอบใหม่ ให้เพิ่ม ดือนละ 200 บาทต่อคน โดยรัฐจะจ่ายเงินเยียวยาทั้งหมด 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นจนไปเดือนธันวาคม 2564 รวมเป็นเงิน 1,200 บาท