หนุ่ม 19 เข้าร้านสะดวกซื้อเซเว่นฯ ได้เงินสดไป 5 พัน

อีกห นึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความส นใจกันเป็นจำนวนมาก

เ มื่อวันที่ 8 ม.ค. 2564 ที่สภ.บ้า นหมี่ จ.ลพบุรี พ.ต.อ.อุกฤษ ภู่กลั่ น

รอ งผบก.ภ.จว.ลพบุรี พ.ต.อ.สรพัศ คำพ านิช ผกก.สภ.บ้า นหมี่

ภาพเหตุการณ์

ร่ว มกันแถลงข่าวการจั บกุ มตัวนายจรูญวิทย์ พรมดี อายุ 19 ปี ชาวจ.ลพบุรี

ผู้ต้องหาก่ อเห ตุที่ร้านสะดว กซื้อในตลาดอ.บ้านหมี่ เมื่อช่วงเช้ามื ดที่ผ่านมา

ภาพเหตุการณ์

พ.ต.อ.อุกฤ ษ กล่าวว่า คนร้ ายได้ขี่รถจยย. ฮอ นด้า เวฟ สีน้ำเงิน ทะเบี ยน 1กก291 นครปฐม

เข้าไปใ นร้านสะดวกซื้อเซเว่ นอีเลฟเว่น กลางตล าดอ.บ้านหมี่

ได้เ งินสดไปเกือบ 5 พันบาท แต่ทางตำรวจก็ตามจั บกุ มตัวได้ภายในวันเดียวกัน

ขอบคุณ : ข่าวสด