อัพเดท 10 จังหวัด ติดเยอะสุดในวันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก เกาะติดรายงานความคืบหน้า สถานการณ์ CV-19 วั น นี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด CV-19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด CV-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1069 ราย

2 สมุทรปราการ 194 ราย

3 ปทุมธานี 105 ราย

4 นนทบุรี 78 ราย

5 สุราษฎร์ธานี 73 ราย

6 สมุทรสาคร 57 ราย

7 ชลบุรี 56 ราย

8 ประจวบคีรีขันธ์ 41 ราย

9 พระนครศรีอยุธยา 39 ราย

10 ระยอง 30 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. ติด เ ชื้ อ อันดับ 1 ยอดสูงขึ้นทะลุพันคน จับตา สมุทรปราการ ปทุมธานี สุราษฎร์ธานี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา และ ระยอง ยอดเพิ่มมากกว่าวานนี้

สำหรับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม CV-19 จำนวน 6 จังหวัด กทม. ชลบุรี นนทบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ