Home ข่าว อาหาร 11 ช นิ ด ยอดนิยม ใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง

อาหาร 11 ช นิ ด ยอดนิยม ใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง

0
อาหาร 11 ช นิ ด ยอดนิยม ใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง

อีกหนึ่งสาระดีๆ มีประโยชน์ สำหรับคนรักสุขภาพควรรู้การย่อยอาหารมีความสำคัญมากเพราะนี่คือหนึ่งในกระบวนการที่จะสร้างพลังงานให้กับร่างกาย แน่นอนว่าเวลาในการย่อยอาหาร

ของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เมตาบอลิซึม อายุ เพ ศ ฯลฯ แต่โดยทั่วไปแล้วอาหารแต่ละประเภท

ก็จะมีความสามารถในการย่อยที่แตกต่างกันด้วย และนี่คืออาหาร 14 ชนิดที่เรากินเป็นประจำ แต่เคยรู้หรือไม่ว่ามันใช้เวลาย่อยกี่ชั่วโมง

1 น้ำเปล่า ไหลลงสู่ลำไส้ทันที

2 ผักหรือผลไม้ ใช้เวลาย่อยประมาณ 15-20 นาที

3 ผักสด ใช้เวลาย่อยประมาณ 30-40 นาที

4 ผักสุก ใช้เวลาย่อยประมาณ 40 นาที

5 เนื้อปลา ใช้เวลาย่อยประมาณ 45-60 นาที

6 สลัดที่ใส่น้ำสลัด ใช้เวลาย่อยประมาณ 1 ชั่วโมง

7 พืชผักจำพวกแป้ง ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

8 ธัญพืช (ข้าว บัควีท กีนัว) ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

9 ผลิตภัณฑ์นม ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

10 ถั่ว ใช้เวลาย่อยประมาณ 3 ชั่วโมง

11 เนื้อไก่ ใช้เวลาย่อยประมาณ 2 ชั่วโมง

12 เนื้อหมู ใช้เวลาย่อยประมาณ 5 ชั่วโมง