Home ข่าว เกิดพายุลมแรง และพายุงวงช้าง

เกิดพายุลมแรง และพายุงวงช้าง

0
เกิดพายุลมแรง และพายุงวงช้าง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กัมพูชาเกิดพายุลมแรง และพ ายุงวงช้างในช่วงเย็นวานนี้ตามรายงานความเสียห ายบ้านพั ง 400 หลัง และสวนผลไม้เสี ยหาย น่าก ลัวมากๆครับ


ภาพจาก World Forum


ภาพจาก World Forum


ภาพจาก World Forum

บ้านเรือนพั งเสี ยหายกว่า 400 หลังคา


ภาพจาก World Forum


ภาพจาก World Forum


ภาพจาก World Forum

โพสต์ดังกล่ าว

ขอบคุณ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ