เจ้าคณะจ.พิษณุโลก นำสวดมนต์ขับไล่CV-19 สร้างขวัญกำลังใจ

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามหลังจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญ พระพุทธมนต์ เพื่อร่วมขับไล่โควิด สร้างขวัญกำลังใจ แก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ โดยกําหนดเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

โดยที่วัดพระศรีรัตนธาตุ วรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอก พระราชรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยพระครูกิตติ รัตนนุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร นำคณะสงฆ์ สวดมนต์บทรตนสูตร เจริญพระพุทธมนต์ ในการร่วมขับไ ล่โ ควิด สร้างขวัญกำลังใจ แก่ประชาชน และความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ที่อุโบสถหลวงพ่อโต แทนวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เนื่องจากทางวัดได้ปิดวิหาร มาตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโ ควิด

สมัยพุทธกาล การระบา ดของโร คเคยปรากฏ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงให้สวดมนต์บทรตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายและอุปัทวันตรายทั้งมวลให้ประชาชนปลอดภัยจากโ รคระบ าด ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่การระบาดสร้างความตื่นตระหนก ต่อประชาชนทุกเพศทุกวัย

ภาพจาก ตระเวนข่าว3

โพสต์

ขอบคุณ ตระเวณข่าว3