Home ข่าว เจ้าหน้าที่บุกสำเพ็ง กวาดล้าง เยลลี่ลูกตา

เจ้าหน้าที่บุกสำเพ็ง กวาดล้าง เยลลี่ลูกตา

0
เจ้าหน้าที่บุกสำเพ็ง กวาดล้าง เยลลี่ลูกตา

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์ ตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ปูพรมกวาดล้างขนมเยลลี่ลูกตา ย่านตลาดสำเพ็ง จากข่าวที่มีเด็กรับประทานขนมเยลลี่ลูกตาแล้วเกิดอาการปวดท้ องอ าเจียน ต้องหามส่งโรงพยาบาล ก่อนตรวจพบเป็นลำไ ส้อักเสบ

ผลการตรวจค้นร้านค้าย่านตลาดสำเพ็ง พบขนมเยลลี่ลูกตา ไม่มีเลขสารระบบอาหาร ไม่มีฉลากภาษาไทย จำนวนหลายรายการใน 5 ร้านค้า จึงตรวจยึดขนมเยลลี่ลูกตา 22,000 ชิ้น และลูกอมลูกตา 11,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 300,000 บาท เข้าข่ายความผิดเรื่องการจำหน่ายอาหารที่แสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโท ษปรับไม่เกิน 30,000 บาท

หลังจากนี้ อย.จะส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อทดสอบคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภั ยของผลิตภัณฑ์ หากพบโลหะหนัก สีผสมอาหาร หรือวัต ถุกันเสี ย จะเป็นความผิดฐาน จำหน่ายอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโท ษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ส่วนผู้ที่ลั กลอบนำเข้าอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโท ษจำคุ กไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา one31