เช็กเลย คลังโอนเงิuเพิ่มแล้ว 1000 บาท อ่านด่ว น

เป็นอีกข่าวที่กระแสค่อนข้างได้รับการตอบรับจากประชาชนล้นหลามเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังเริ่มโอนเงิ นมาตรการ เราชนะ ให้กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือ กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน งวดที่ 2 วันนี้ (12 มี.ค.) จำนวน 1,000 บาท

การโอนเงิ นครั้งนี้ สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเหลือการรับโอนเงิ นอีก 2 ครั้ง

ส่วนกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงิ นสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ทม์ไลน์โอนเงิ น

กระทรวงการคลังจะโอนเงิ นเข้าบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ทุกวันศุกร์ จนครบ 7,000 บาท ตามไทม์ไลน์ ดังนี้

5 มีนาคม 2564 (โอนครั้งแรก) – 4,000 บาท

12 มีนาคม 2564 – 1,000 บาท

19 มีนาคม 2564 – 1,000 บาท

26 มีนาคม 2564 – 1,000 บาท

ร้านค้าใช้สิทธิ์เราชนะได้

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ สามารถใช้จ่ายผ่าน บัตรประชาชน (Smart Card) เพียงใบเดียว โดยใช้สิทธิ์ผ่านผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

ร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่อง EDC

ร้านถุงเ งินธงฟ้าประชารัฐ

ร้านค้าเข้าร่วม คนละครึ่ง

ร้านค้าเข้าร่วม เราชนะ

ขนส่งสาธารณะ ที่เข้าร่วมโครงการ

วิธีใช้เงิ นเราชนะ ผ่านบัตรประชาชน

สำหรับวิธีการใช้เ งินมาตรการ เราชนะ ผ่านบัตรประชาชน มีดังนี้

เสี ยบบัตรประชาชน

กดรหัสผ่าน 6 หลัก ที่ได้กำหนดไว้