Home ข่าว เตรียมเสื้อ กั น หนาวรอเลย สุดสัปดาห์นี้ อุณหภูมิลดอีกรอบ

เตรียมเสื้อ กั น หนาวรอเลย สุดสัปดาห์นี้ อุณหภูมิลดอีกรอบ

0
เตรียมเสื้อ กั น หนาวรอเลย สุดสัปดาห์นี้ อุณหภูมิลดอีกรอบ

เรียกได้ว่ายังได้ใส่เสื้อกันหนาวต่อเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม กรมอุตุฯ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 13 ถึง 20 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13 ถึง 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3 ถึง 12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 25 กม ชม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 16 ถึง 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 ถึง 14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 30 กม ชม

ภาคกลาง เมฆบางส่วน กับมีอากาศเย็น และมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 ถึง 20 กม ชม

ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ส่วนมาก บริเวณจังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 20 ถึง 35 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งตะวันตก เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15 ถึง 30 กม ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 ถึง 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 ถึง 20 กม ชม