Home ข่าว เปิดรายชื่อ วัคซีนCV-19 ที่ ผู้นำประเทศอาเซียนเลือกฉีด ใครฉีดตัวไหนบ้าง

เปิดรายชื่อ วัคซีนCV-19 ที่ ผู้นำประเทศอาเซียนเลือกฉีด ใครฉีดตัวไหนบ้าง

0
เปิดรายชื่อ วัคซีนCV-19 ที่ ผู้นำประเทศอาเซียนเลือกฉีด ใครฉีดตัวไหนบ้าง

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเมื่อผู้นำประเทศอาเซียนหลายคนได้รับการฉีด วัคซีนโควิด 19 ไปแล้วเกือบครบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภายในประเทศ ว่าวัคซีนมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน CV-19

รวมถึงลดความรุนแร งของโร คหากติดเชื้ อได้ ทีมข่าวอมรินทร์ขอรวบรวมข้อมูล ผู้นำประเทศอาเซียนว่าฉีดวั คซีนไปแล้วกี่คน และฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรกันบ้าง มานำเสนอดังนี้

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย ฉี ดวั คซีนแอสตร้าเซนเนก้า

มูห์ยิดดิน ยาสซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ฉี ดวัคซีนไฟเซอร์

ลี เซียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ฉี ดวั คซีนไฟเซอร์

โจโก วิโดโด ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย ฉี ดวั คซีนซิโนแวค

โรดริโก ดูเตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ฉี ดวั คซีนซิโนฟาร์ม

ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ฉี ดวัคซี นแอสตร้าเซนเนก้า

ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ฉี ดวั คซีนแล้ว แต่ไม่มีรายงานยี่ห้อ คาดว่าจะเป็น แอสตร้าเซนเนก้า , ไฟเซอร์ หรือ ซิโนฟาร์ม

นางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ฉี ดวัคซี นแล้ว แต่ไม่มีรายงานยี่ห้อ คาดว่าจะเป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือ สปุตนิกวี

เหงียน ซวน ฟุก ประธานาธิบดีเวียดนาม ไม่มีรายงานการฉี ดวัคซี น คาดว่า ถ้าฉี ดแล้วคาดว่าฉีดฉีดแอสตร้าเซนเนก้า หรือหากยังอาจรอฉี ดวัคซี นนาโนโคแวกซ์ที่ประเทศเวียดนามผลิต

ทองลุน สีสุลิด ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม่มีรายงานการฉี ดวัคซี น ถ้าฉี ดอาจจะฉี ด ไฟเซอร์ แอสตร้าเซนเนก้า ซิโนฟาร์ม หรือ สปุตนิกวี