เปิดเงื่อนไข ม.33 เรารักกัน รับ 4,000 เปิดให้เช็คสิทธิตั้งแต่ 15 มีนาคม

พรุ่งนี้ก็จะรู้ผลแล้ว สำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ โครงการ ม.33เรารักกัน ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

สำหรับโครงการ ม33เรารักกัน จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 4,000 บาทต่อ แต่ต้องมีคุณสมตามเกณฑ์ที่กำหนดดังนี้ สัญชาติไทย

เป็นผู้ประกันตน ม33 หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิเราชนะ กับฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง

ไม่เป็นผู้มีบัญชีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563)

หากท่านที่สมัครเรียบร้อยแล้วต้องรอการตรวจสอบข้อมูลและคัดกรอง โดยใช้เวลาตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม2564 ถึง 14 มีนาคม 2564 และจะประกาศผลลงทะเบียนให้ทราบผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันแรก

ซึ่งผลการประกาศจะมี 2 กลุ่มคือผู้ที่ได้รับสิทธิ และไม่ผ่านเกณฑ์ สำหรับผู้ที่รับสิทธิแล้วนั้นต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หลังจากนั้นทางระบบจะเริ่มโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ทุกวันจันทร์ เริ่ม 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบทั้ง 4,000 บาท

ส่วนท่านที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ นั้นก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิอีกครั้ง ได้ที่ ทาง

www.ม33เรารักกัน.com ในวันที่

15 มีนาคม 2564 ได้เช่นเดียวกัน และประกาศผลการยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 5 เมษายน 2564 ผ่านทาง www.ม33เรารักกัน.com

หากท่านได้รับสิทธิแล้ว ก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านทาง ยืนยันตัวตนผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง หลังจากนั้นทางระบบจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในวันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นเงิน 4,000 บาท

โดยโครงการ “ม33เรารักกัน” เป็นโครงการ ผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 ได้เริ่มโครงการในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ และข้อเสนอแนะโครงการฯ สายด่วน 1506 การลงทะเบียน และการเข้าใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1122