เปิด 10 จังหวัด ติด CV-19 วันนี้สูงสุด ควบคุมไม่อยู่แล้ว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก สำรหับการรายงานเกาะ ติดความคืบหน้า สถานการณ์ CV-19 วันนี้ การแถลงศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด CV-19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด CV-19 ในประเทศรายใหม่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 จํานวน 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1191 ราย

2 เพชรบุรี 437 ราย

3 นนทบุรี 99 ราย

4 สมุทรปราการ 94 ราย

5 ชลบุรี 71 ราย

6 ปทุมธานี 68 ราย

7 สมุทรสาคร 49 ราย

8 ยะลา 43 ราย

9 ราชบุรี 29 ราย

10 ตาก สงขลา สุราษฎร์ธานี นครปฐม 20 ราย

ทั้งนี้ กรุงเทพฯ หรือ กทม. คงอันดับ 1 ยอดพุ่งสูงทะลุพันรายต่อเนื่อง จับตา เพชรบุรี ติ ด เ ชื้ อ พุ่ ง สูงวันละเกือบ 500 ราย และสมุทรสาคร ยะลา ราชบุรี สุราษฎร์ธานี นครปฐม ยอดเพิ่มกว่าวานนี้