Home ข่าว เร่งอนุมัติจ่ายเยียวยา สาวสุรินทร์

เร่งอนุมัติจ่ายเยียวยา สาวสุรินทร์

0
เร่งอนุมัติจ่ายเยียวยา สาวสุรินทร์

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 27 มี.ค.64 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า กรณีของ น.ส.สุพรรณษา (สงวนนามสกุล) หรือ น้องแนน ชาว จ.สุรินทร์ ที่ตกเป็นจำเ ลยในค ดีอ าญา กรณีที่ซ้อนท้าย จักรยานยนต์แฟนหนุ่ม ที่คบกันได้ไม่กี่เดือนไปตลาดนัด แต่แฟนหนุ่มกลับพาไปส่งย าบ้า 41 เม็ด โดยมีสายตำรวจที่ล่อซื้ อ ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจั บกุมได้

โดยแฟนหนุ่มให้การรับสารภาพ ถูกตัดสินจำคุ ก 4 ปี 6 เดือนในศ าลชั้นต้นค ดีถึงที่สุดไม่มีการอุทธรณ์ และให้การว่า น.ส.สุพรรณษา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยน.ส.สุพรรณษา ต่อสู้จนถึงศ าลฎีกา ผลปรากฏว่า ศา ลชั้นต้น พิพ ากษายกฟ้อ ง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2562 ศ าลอุ ทธรณ์ พิพ ากษาให้จำคุ ก 5 ปี 12 เดือน และโท ษปรับเป็นเงิน 566,666.67 บาท เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2562 และศา ลฏีกา พิพา กษายก ฟ้อ ง เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2563 โดยจากกระบวนการทั้งหมด น.ส.สุพรรณษา ติดคุ กไป 21 เดือน ทางบ้านมีฐานะยา กจน และมีภาวะเป็นโรคซึ ม เศร้า

นายสมศักดิ์ กล่ าวว่า ได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรม เร่งอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวย าจำเล ยหรือแ พะในค ดีอ าญา โดยคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนผู้เสี ยหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในค ดีอ าญา ได้อนุมัติเงินให้ความช่วยเหลือเยียวย า จำเ ลยในค ดีอ าญาหรือแพะ ตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทน ผู้เสี ยหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในค ดีอ าญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คือ 1. ค่าทดแทนการถูกคุมขั ง วันละ 500 บาท จำนวน 567 วัน เป็นเงิน 283,500 บาท

2. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ระหว่างถูกดำเนินค ดี จำนวน 567 วัน เบิกจ่าย 2 ช่วงตามที่มีการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น ช่วงแรกวันละ 315 บาท และช่วงที่ 2 ปรับเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 320 บาท รวมเป็นเงิน 188,745 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,245 บาท ซึ่งจะจ่ายได้อย่างเร็วที่สุดต้นเดือนประมาณไม่เกิน วันที่ 9 เม.ย. 2564

FacebookTwitterLINEอื่นๆ…