Home ข่าว แห่ต่อคิว ผู้ว่าฯ วิเชียร สั่งต้มข้าวโพดหวานกว่า 2 ตัน แจกชาวโคราช

แห่ต่อคิว ผู้ว่าฯ วิเชียร สั่งต้มข้าวโพดหวานกว่า 2 ตัน แจกชาวโคราช

0
แห่ต่อคิว ผู้ว่าฯ วิเชียร สั่งต้มข้าวโพดหวานกว่า 2 ตัน แจกชาวโคราช

กลายเป็นอีกภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่พบเห็นและชาวโซเชียลเป็นจำนวนมากเมื่อนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมหารือถึงการช่วยเห ลือเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หลังประสบวิกฤ ตข้าวโพดหวานล้นตลาด ราคาต กต่ำ จากสถานการณ์การแพร่ระบ าดของโควิ ด-19 ทำให้โรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ลดการรับซื้อข้าวโพดหวานลง จนให้ผลผลิตล้นตลาด

ทั้งนี้ภายหลังจากการหารือร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดหวานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า เดิมทีพี่น้องเกษตรกรจะปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงานแปรรูปเป็นน้ำข้าวโพด ข้าวโพดกระป๋อง ส่งออกนอกประเทศ รวมทั้งส่งในรูปแบบฝักสด ไปยังประเทศกัมพูชา แต่จากสถานการณ์โ ควิ ด-19 ทำให้โรงงานไม่สามารถแปรรูปผลผลิตข้าวโพดหวานส่งออกต่างประเทศได้ ทำให้ข้าวโพดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขณะนี้ตกค้างอยู่ในพื้นที่ จำนวน 9,000-10,000 ตัน จึงได้มีการหารือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร

เบื้องต้นจะทำการหารือกับทางจังหวัดสระแก้ว ถึงแนวทางในการส่งออกข้าวโพดหวานเพื่อหาแนวทางในการส่งออกข้าวโพดหวานจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา นอกจากหาตลาดในต่างประเทศแล้ว ตลาดในประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคตะวันออก จะประสานงานเพื่อขอให้มีการนำข้าวโพดหวานไปจำหน่าย คาดอีก 1-2 วันนี้ จะรู้ผล สำหรับตลาดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ให้แต่ละอำเภอหาตลาดเพื่อให้เกษตรกรสามารถมีพื้นที่ในการจำหน่ายผลผลิตของตนเอง

และอีกหนึ่งอย่างที่ทางจังหวัดจะจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร คือการจัดงานวันกินข้าวโพดหวาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โคราช กำหนดจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคมนี้ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำข้าวโพดหวานมาจำหน่ายให้กับประชาชน ในราคากิโลกรัมละ 3 บาท พร้อมกันนี้จะมีการสาธิตการต้มข้าวโพดหวานเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ สำหรับคนที่สนใจไปสร้างเป็นอาชีพเสริม โดยจะมีการต้มข้าวโพด จำนวน 2 ตัน แจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ได้ชิมฟรีอีกด้วย

นายวิเชียรฯ กล่าวอีกว่า สำหรับข้าวโพดหวานมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น บำรุงสายตา เนื่องจากข้าวโพดหวานมีวิตามินเอค่อนข้างสูง ส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่าย ป้องกันโร คหลอดเลื อดหัวใ จ เนื่องจากการรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงโดยเฉพาะธัญพืชอย่างข้าวโพดอาจช่วยลดระดับไขมั นในเลื อดซึ่งช่วยป้อ งกันโร คหลอดเลื อดหัวใ จได้.