แห่ส่องเลข ข้างขวดวั คซีนCV-19 ประยุทธ์ จันทร์โอชา

เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในโลกออนไลน์เมื่อวันที่ 16 มี.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี มีกำหนดการเข้ารับการฉี ด วั คซีนของ แอสตร้าเซนเนก้า ป้องกันcv

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เดินทางมาถึงในพิธีเวลา 08.33 น. โดยทันทีที่เข้าถึงบริเวณเจ้าหน้าที่ได้เชิญพล.อ.เอกประยุทธ์ รับฟังการชี้แจงขั้นตอนการฉี ดวั คซีน โดยนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเข้าสู่จุดลงทะเบียนที่ตู้อัตโนมัติ kiosk และรับฟังคำแนะนำและดำเนินการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ ทำการชั่ง น้ำ ห นั ก ไ ด้ 83.1 กิโลกรัม ค ว า ม ดั น อยู่ที่ 157/88 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่มีประเด็นความเสี่ ยงใดในการเลื่อนฉีควั คซีน ก่อนจะเซ็นเอกสารยินยอมสมัครใจรับการฉี ดวั คซีน

ต่อมา นายกฯทำการเลือกขวดวั คซีน ก่อนจะชูขวด พร้อมกล่ าวว่า ขวดนี้ของแท้ อย่าไปเขียนอะไรเล อะเทอะ ขอให้เขียนดีๆ

จากนั้นเวลา 08.44 น. นายกรัฐมนตรีเข้ารับการฉี ดวั คซีน จากนพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรั สวิทย าคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแ พทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย โดยหมายเลขลอตวั คซีนหมายเลขท้าย 509 ทำเอาโซเชียลแห่แชร์ภาพ เลขข้างขวด งานนี้ทำเอาหลายๆคนฮือฮากันยกใหญ่เลยจ้า

ฉี ดเข็มแรกวันที่ 16-3-2564 และจะฉี ดเข็มต่อไปวันที่ 25-5-2564