ไขข้อสงสัย ม.33 เรารักกัน จะต้องทำอย่างไร

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมาก หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 โดยในส่วนของผู้ประกันตน มาตรา 33 จะมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนในโครงการ ม.33 เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์นั้น ผู้ได้รับสิทธิในโครงการ ม.33 เรารักกัน รอบแรก ที่ได้รับวงเงินแล้ว 4,000 บาทต่อคน จำนวนทั้งสิ้น 8.11 ล้านคน โดย เรารักกัน รอบ 2 จะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำหนดการโอนเงิน 2 รอบ รอบละ 1,000 บาท

– ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

– ครั้งที่ 2 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการครั้งก่อนอยู่แล้ว ระบบจะโอนเงินให้โดยอัตโนมัติ สามารถนำเงินไปจับจ่ายได้เลย ไม่ต้องกดยอมรับใด ๆ เพิ่มเติม

โดยผู้ที่ได้รับสิทธิสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ตโฟนสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ด นอกจากนี้ยังมีการขยายเวลาในการใช้จ่ายสินค้าจากเดิมวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเงินช่วยเหลือในรอบที่ 2