เขื่อนป่าสักฯ วิกฤติหนัก

อีกหนึ่งเรื่องราวที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน ภามมุมสูงเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเห็นได้ว่ามีปริมาณน้ำเต็มเขื่อนแล้ว

เนื่องจากที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเหนือจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลเข้าสูงเขื่อนเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำล่าสุดวันนี้อยู่ที่ 1014.15 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 105.64 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเกินความจุที่ระดับกักเก็บปกติของเขื่อนที่ 960 ล้านลูกบาศก์เมตรไปแล้ว และยังมีมวลน้ำเหนือไหลเข้าสูงเขื่อนอีกเป็นจำนวนมาก โดยปริมาณน้ำไหลเข้าวันนี้อยู่ที่ 1525.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที หรือ 131.78 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ล่าสุด นายชูพงศ์ อิศรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ รักษาการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ตามประกาศ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ เรื่อง เฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสัก ทั้งนี้ จากการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าในช่วงวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประเมินฝนคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนปาสักชลสิทธิ์แห่งนี้อีกประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทานจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำ โดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรความมั่นคงของตัวเขื่อน โดยได้เริ่มทยอยปรับเพิ่มแบบขั้นบันได จากอัตรา 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่เมื่อวานนี้ มาเป็นอัตรา 800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ในช่วงบ่ายของวันนี้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสัก ตั้งแต่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ถึงเขื่อนพระรามหก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 40 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร จึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้รับทราบ และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

ส่วนที่ คลองชลประทานชัยนาท ป่าสัก ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ผ่านประตูมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท แล้วไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี ตามแผนการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ขณะนี้ระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นรวดเร็ว 50-60 เซนติเมตร เนื่องจากมีการระบายน้ำจากทุ่งรับน้ำของอำเภอบ้านหมี่ และอำเภอเมืองลพบุรี ลงสู่คลองชัยนาทป่าสักจนเกิดน้ำล้นตลิ่งในบางจุด ซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 10 ได้เร่งว่างแนวกระสอบทรายและเสริมคันดินในพื้นที่จุดเสียงให้สูงขึ้นอีก 1 เมตร ป้องกันน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี

ขณะที่ นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ โดยมีการระดมเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบายน้ำออกจากพื้นที่ซึ่งมีน้ำท่วมสูงลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับประชาชน.